Home

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA USŁUGI KIEROWCY AMBULANSU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ZESPOLE WYJAZDOWYM TYP „P” Ratownictwa Medycznego przy ZOZ Polanów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie ogłasza, że:
w dniu 22 listopada 2012r. w Polanowie, ul. Bobolicka 4, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora ZOZ w Polanowie z dnia 5 listopada 2012r. w składzie:

1. Danuta Cybulska
2. Anna Pachorek
3. Zdzisława Popowicz
rozstrzygnęła konkurs ofert na usługi kierowcy ambulansu ratownictwa medycznego w zespole wyjazdowym typu „P” ratownictwa medycznego przy ZOZ Polanów.
Wybrano trzy oferty najkorzystniejsze dla udzielającego zamówienia:
1. Usługi Transportu Sanitarnego Tadeusz Rusak ul. Zamkowa 6/5, 76-010 Polanów
2. „ERKA” Przewóz Pacjentów Henryk Kamiński, Kościernica 15/2, 76-010 Polanów
3. Usługi Transportu Sanitarnego Andrzej Sznyter, ul. Żwirowa 14/5, 76-010 Polanów

 


W imieniu Komisji Konkursowej
Zdzisława Popowicz