Home

Rozstrzygnięcie konkursu świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZOZ POLANÓW


W dniu 9 października 2012r. w Polanowie, ul. Bobolicka 4, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 6/2012 Dyrektora ZOZ w Polanowie z dnia 26 września 2012r. w składzie:

1. Danuta Cybulska
2. Anna Pachorek
3. Zdzisława Popowicz
rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespole wyjazdowym typu „P” ratownictwa medycznego.
Wybrano trzy oferty najkorzystniejsze dla udzielającego zamówienia:
1. RAD-MED. Tomasz Kupniewski ul. Armii Krajowej 34/1 76-100 Sławno, na: udzielanie świadczeń, wg ustalonego harmonogramu, w zakresie ratownika medycznego w zespole ratownictwa medycznego ZOZ Polanów”.
2. Usługi Ratownictwa Medycznego Tomasz Mazur ul. Fińska 28 75-430 Koszalin, na: udzielanie świadczeń, wg ustalonego harmonogramu, w zakresie ratownika medycznego w zespole ratownictwa medycznego ZOZ Polanów.
3. Ratownictwo Medyczne Łukasz Maszke ul. Młyńska 2b/5 76-010 Polanów, na: udzielanie świadczeń, wg ustalonego harmonogramu, w zakresie ratownika medycznego w zespole ratownictwa medycznego ZOZ Polanów.

 

 

W imieniu Komisji Konkursowej
Zdzisława Popowicz