Home

konkurs ofert kierowca

KONKURS OFERT 


na usługi medyczne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH w zespole wyjazdowym typu „P” Ratownictwa Medycznego przy ZOZ Polanów.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o konkursie ofert
2. Szczegółowe warunki konkursu ofert
3. Formularz ofertowy
4. Projekt umowy