Home

Oferta na dostawę artykułów medycznych

 

1. Zaproszenie do skladania ofert

2. Formularz ofertowy - art medyczne

3. Materialy med inne - zapotrzebowanie

4. Materialy med. j.u. - zapotrzebowanie na 1 rok

5. Materialy opatrunkowe - przewidywane zapotrzebowanie

6. UMOWA projekt

                              
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, innych materiałów medycznych, środków dezynfekujących, antyseptycznych i opatrunkowych.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji materiały medyczne jednorazowego użytku – załącznik nr 2 poz. 7-10, 37,39-44
Odpowiedź: TAK
 
Pytanie nr 2
Dot. Umowa – Projekt §3 ust. 1, §7
Z uwagi na problemy z utrzymaniem stałości cen przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę ww. zapisów z 24 miesięcy na 12 miesięcy
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu umowy do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści Elektroda EKG żel ciekły o średnicy 48mm w opakowaniu handlowym 50szt.?
Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 4
Prosimy Zamawiającego  o doprecyzowanie jakiej długości cewniku do podawania tlenu przez nos dla dorosłych oczekuje.
Odpowiedź:   200cm

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na wycenę ostrzy w opakowaniu handlowym 100szt.   z odpowiednim przeliczeniem ilości 1op=100szt.?
Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 6
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej długości drenu tlenowego oczekuje?
Odpowiedź:  2,10m

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści Kapturki ochronne  do termometru BRAUN 40 sztuk   z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 10 opakowań?
Odpowiedź:  TAK

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, innych materiałów medycznych, środków dezynfekujących, antyseptycznych i opatrunkowych.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych                   i cenowych.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji materiały medyczne jednorazowego użytku – 1 poz. 1-6, 13-25

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje?
Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?
Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane po 100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym
Odpowiedź:  TAK