Home

Transport Sanitarny

 

 

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO                                                                                                                          UNIA EUROPEJSKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI                                                                                                                   EUROPEJSKI FUNDUSZ
                                                                                                                                                                    ROZWOJU REGIONALNEGO

ZOZ Polanów zgodnie z umową nr UDA-POIS.12.01.00-00-168/08-00 zawartą dnia 29.03.2010 rozpoczął realizację projektu pt. " Zmniejszenie śmiertelnych następstw wypadków i powikłań zdrowia gminy Polanów poprzez zakup wysokiej klasy środka transportu sanitarnego”.
Przedmiotem projektu jest zakup ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym.
Stanowi on niezbędne narzędzie pracy Ratownictwa Medycznego umożliwiającego jej sprawną realizację. Zakup ambulansu oraz aparatury medycznej pozwoli na poprawne realizowanie obowiązującej umowy na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego jak i wypełnianie zadań statutowych. Jednostka została doposażona w nowy sprzęt. Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wartość całkowita Projektu – 331 140,00 . Wysokość dofinansowania – 281 0469,00