Home

Ogłoszenie o zamówieniu aparatu ultrasonograficznego dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Polanowie

Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Polanowie

 

Załaczniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotów zamówienie USG

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

SIWZ USG