Home

Ogłoszenie konkursu na dyrektora ZOZ w Polanowie

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu opieki zdrowotnej w Polanowie. Treść ogłoszenia stanowią załączniki

 

Treść

Załącznik

Regulamin