Home

Infrastruktura i środowisko

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO                                                                                                                                     UNIA EUROPEJSKA

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI                                                                                                                                                            EUROPEJSKI FUNDUSZ

                                                                                                                                                                     ROZWOJU REGIONALNEGO

ZOZ Polanów zgodnie z umową nr UDA-POIS.12.01.00-00-168/0/-00 zawartą dnia 29.03.2010 zakończył realizację projektu pt. "Zmniejszenie śmiertelnych następstw wypadków i powikłań zdrowia gminy Polanów poprzez zakup wysokiej klasy środka transportu sanitarnego”.Przedmiotem projektu był zakup ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym.

Stanowi on niezbędne narzędzie pracy Ratownictwa Medycznego umożliwiającego jej sprawną realizację. Zakup ambulansu oraz aparatury medycznej pozwoli na poprawne realizowanie obowiązującej umowy na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego jak i wypełnianie zadań statutowych. Jednostka została doposażona w nowy sprzęt. Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Wartość całkowita Projektu – 331 140,00 . Wysokość dofinansowania – 281 0469,00