Home

Odwołanie konkursu ofert na lekarza POZ

Polanów, dnia 22.07.2016r.

 

 

 

 

Odwołanie konkursu ofert

 

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

 

 

odwołuje

 

konkurs ofert na przejęcie obowiązków wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej przez:

  • 1 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni w Polanowie

 

Ogłoszony w formie załącznika do zarządzenia nr 9/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku.

 

Prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny zastrzeżono w pkt 9 Specyfikacji Warunków Konkursu Ofert.

 

Niniejszą informację zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Przychodni: www.zozpolanow.pl

 

 

 

 

 

 

lek. med. Marek Stachowicz - Dyrektor