Home

Rozstrzygnięcie konkursu na kierowcę

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA USŁUGI KIEROWCY AMBULANSU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ZESPOLE WYJAZDOWYM TYP „P” RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY ZOZ POLANÓW

Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie ogłasza, że:

w dniu 17 czerwca 2016r. w Polanowie, ul. Bobolicka 4, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 07/2016 Dyrektora ZOZ w Polanowie z dnia 01 czerwca 2016r. w składzie:

1. Anna Pachorek – Przewodnicząca Komisji

2. Małgorzata Kunz – Członek Komisji

3. Lek. med. Marek Stachowicz – Członek Komisji

rozstrzygnęła konkurs ofert na usługi kierowcy ambulansu ratownictwa medycznego w zespole wyjazdowym typu „P” Ratownictwa Medycznego przy ZOZ Polanów. Wybrana została jedna oferta spełniająca wszystkie warunki konkursu:

1. Łukasz Szkołuda ul. Żwirowa 8/6 76-010 Polanów

 

W imieniu Komisji Konkursowej

Anna Pachorek

 

Polanów, dnia 17.06.2016r.