Home

Rozstrzygnięcie konkursu na pielęgniarkę

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA PIELĘGNIARKĘ W GABINECIE ZABIEGOWYMI PUNKCIE SZCZEPIEŃ W ZOZ POLANÓW
Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie ogłasza, że:
w dniu 25 kwietnia 2016r. w Polanowie, ul. Bobolicka 4, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 06/2016 Dyrektora ZOZ w Polanowie z dnia 19 kwietnia 2016r. w składzie:
1. Krystyna Rusak – Przewodnicząca Komisji
2. Marzena Płatek – Członek Komisji
3. Małgorzata Kunz – Członek Komisji
rozstrzygnęła konkurs ofert na usługi pielęgniarki w gabinecie zabiegowym i punkcie szczepień. Wybrana została jedna oferta spełniająca wszystkie warunki konkursu:
1. „Indywidualna Praktyka Pielęgniarska – Małgorzata Szkołuda ul. Zamkowa 5A/4 76-010 Polanów”

 

 


W imieniu Komisji Konkursowej
Krystyna Rusak