Home

Rozstrzygnięcie konkursu na usługi medyczne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA USŁUGI MEDYCZNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI SYSTEMU,
w Zespole wyjazdowym typ „P” Ratownictwa Medycznego przy ZOZ Polanów


Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie ogłasza, że:
w dniu 25 listopada 2013r. w Polanowie, ul. Bobolicka 4, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 6/2013 Dyrektora ZOZ w Polanowie z dnia 12 listopada 2013r. w składzie:

1. Zdzisława Popowicz – Przewodnicząca Komisji
2. Ewa Szemela-Jurczak – Członek Komisji
3. Katarzyna Marciniak – Członek Komisji

rozstrzygnęła konkurs ofert na usługi pielęgniarki systemu w zespole wyjazdowym typu „P” Ratownictwa Medycznego.
Wybrane zostały trzy oferty spełniające wszystkie warunki konkursu:
1. Usługi Pielęgniarskie, Beata Tomczyk, Żegocino 20/4, 76-129 Ostrowiec.
2. Usługi Pielęgniarskie, Janina Zielińska, Niemica 40, 76-142 Malechowo.
3. Usługi Pielęgniarskie Małgorzata Kunz, 76-010 Polanów, ul. Bobolicka 4/1

 

 

 


W imieniu Komisji Konkursowej
Zdzisława Popowicz