Home

Konkurs ofert na przejęcie świadczeń zdrowoytnych

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLANOWIE ogłasza konkurs na przyjęcie obowiązków wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej i diagnostyki laboratoryjnej przez:
• 3 Lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni w Polanowie
• lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w WOZ Żydowo
• Lekarza specjalistę chirurgii ogólnej
• Lekarza specjalistę ginekologii i położnictwa
• 2 pielęgniarki środowiskowe rodzinne w Przychodni w Polanowie
• pielęgniarkę środowiskowo- rodziną + część zatrudnienia pielęgniarki praktyki w WOZ Żydowo
• 2 pielęgniarki (gabinet zabiegowy i punkt szczepień) w Przychodni w Polanowie
• pielęgniarkę w miejscu nauczania i wychowania
• położną środowiskową rodzinną
• magistra fizjoterapii na stanowisko kierownika Działu rehabilitacji
• specjalistę analityki medycznej na stanowisko kierownika laboratorium analitycznego


Załączniki:
1. Ogłoszenie o konkursie ofert
2. Szczegółowe warunki konkursu ofert
3. Formularz ofertowy