Home

Dostosowanie sposobu realizacji zadań

!!! UWAGA !!! PRZECZYTAJ TO BARDZO WAŻNE !!! 

 

W związku z koniecznością dostosowania sposobu realizacji zadań z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego do: 

 

1. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

2. Wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Z dniem 2009-09-15 na terenie objętym działalnością Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie: 

Do wypadków, urazów, nagłego stanu zagrożenia życia i zdrowia, także porodów, będzie jeździł zespół podstawowy Ratownictwa Medycznego, w skład którego wchodzą Ratownicy Medyczni. Zespół ten będzie udzielał pomocy medycznej w następujących sytuacjach: 

 

1.w razie wypadku, urazu, 

2.porodu, 

3.nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia. 

 

Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego: 

 

999 lub 112 lub 606 780 785

 

W problemach zdrowotnych nie wymagających interwencji Zespołu Ratownictwa Medycznego, w godzinach 18:00 do 8:00 dnia następnego, także w czasie poza godzinami przyjęć Przychodni, w dni wolne i święta należy kontaktować się z dyżurnym lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny). 

 

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny): 

 

600 440 999

 

Lekarz dyżurny Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny) będzie przyjmował w Przychodni w Polanowie w dni wolne i święta od godziny 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 

 

Gabinet zabiegowy w Przychodni w Polanowie czynny będzie codziennie, także w niedziele i święta od godziny 8:00 do 18:00. 

 

Nie należy wzywać karetki do zachorowań typu: grypa, angina, przeziębienie. W takich przypadkach w godzinach 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz w dni wolne i święta można skorzystać z porady lekarskiej, dzwoniąc na numer telefonu lekarza dyżurnego POZ 600 440 999.